Ioan Enciu
Bine ati venit
Welcome
Bienvenue
Willkommen
Isten Hozott
Welkom
Benvenuto
Bienvenido
Witamy
Καλώς ορίσατε
Добре дошли

sd

Grupul Alianţei Progresiste
a Socialiştilor si Democraţilor
din Parlamentul European

All of us who are concerned for peace and triumph of reason and justice must be keenly aware how small an influence reason and honest good will exert upon events in the political field

Albert Einstein

Parlamentul Uniunii Europene

Parlamentul European este unul din organele Comunităților Europene. Începând cu anul 1979 este ales direct, o dată la 5 ani, prin alegeri generale, libere și secrete. În perioada 1952-1976 membrii Parlamentului European erau numiți de către parlamentele statelor membre. Parlamentul European este reprezentantul democratic al intereselor celor 450 de milioane de locuitori ai Uniunii Europene. Parlamentul European are trei sedii: la Strasbourg, Bruxelles și Luxemburg. Structurile politicen existente în țările membre se oglindesc în rândul fracțiunilor politice de la nivelul Parlamentului European. În acest parlament există șapte fracțiuni și o serie de deputați independenți. Deputații din Parlamentul European provin din circa 160 de partide politice diferite, în care aceștia sunt membri în țările lor de origine. Parlamentului European numără acum 736 de deputați.

Parlamentul European este așa-numita cameră a reprezentanților cetățenilor din UE, în timp ce Consiliul Uniunii Europene este organismul reprezentativ al statelor din UE.

Regulamentul de funcționare al Parlamentului European conține și alte reglementări privind modul său de organizare.

Între 10-13 septembrie 1950, în cadrul CECO (Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului) a avut loc prima ședință a unei Adunări Parlamentare, alcătuită din 78 membri ai parlamentelor naționale. Adunarea nu avea, în mare, decât rol consultativ, însă avea posibilitatea de a constrânge Înalta Autoritate a 9maymodCECO să demisioneze, prin neacordarea votului de încredere. În 1957, odată cu Tratatele de la Roma, se înființează Comunitatea Economică Europeană (CEE) și Comunitatea Europeană a Atomului (EURATOM). Adunarea Generală, alcătuită acum din 142 deputați, răspundea de toate cele 3 comunități. Fără a beneficia de noi competențe, adunarea își schimbă totuși denumirea în Parlamentul European. În 1971 CE are un buget propriu, la elaborarea și adoptarea căruia participă și Adunarea. În 1979 au loc pentru prima dată alegeri directe pentru Parlamentul European. În 1986 se semnează Actul Unic European. În aceste tratate se folosește pentru prima dată noțiunea de „Parlament European”, ale cărui drepturi sunt extinse și în procesul legislativ general. Conform Tratatului de la Maastricht parlamentul poate respinge un proiect de lege și fără acordul Consiliului de Miniștri și poate înființa comisii de investigație.

Parlamentul European este organul reprezentativ al celor 450 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene. Începând cu 13 iunie 2004, acesta are 732 membri. S-a decis că numărul maxim de parlamentari europeni trebuie fixat la 732, cu un prag minim de 5 și respectiv maxim de 99 de deputați pentru fiecare stat membru.

Alocarea locurilor în parlament are la bază o reprezentare degresivă și proporțională a statelor membre. Astfel, statele mici trimit mai mulți deputați în PE decât ar trebui dacă s-ar lua în considerare strict populațiile statelor respective. Configurația actuală a Parlamentului European a fost stabilită prin Tratatul de la Nisa, care conține prevederi referitoare la echilibrul puterii și procesul decizional în cadrul Uniunii, în contextul unei structuri cu 27 de State Membre.

Cele mai recente alegeri europene s-au desfășurat în 2009.

Istoric

Parlamentul European reprezinta, in viziunea Tratatului de la Roma, din 1957, "popoarele statelor reunite in cadrul Uniunii Europene". Originile Parlamentului European se regasesc in Tratatul de la Paris din 1951. Acest tratat, care a instituit Comunitatea Europeanã a Cãrbunelui si Otelului a creat 4 institutii:

a) Inalta Autoritate ;
b) Consiliul Special de Ministri;
c) Adunarea Comuna;
d) Curtea de Justitie.

Tratatul de la Paris prevedea, in cadrul institutional nou format, o "Adunare comuna" compusa din "reprezentantii ai popoarelor statelor reunite in Comunitate", avand rol de Adunare consultativa. Ca model a fost luata Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei.

Adunarea Comuna era constituitã conform art. 7 si art. 20-25 din tratat. Ea era compusa din 78 de delegati desemnati de parlamentele nationale ale statelor membre. Potrivit prevederilor inscrise in tratat, membrii Adunarii erau fie numiti, fie alesi prin "sufragiu universal, direct, dupa procedura fixata de fiecare Inalta Parte Contractanta". In fapt, toti membrii Adunarii erau delegati ai parlamentelor nationale. Potrivit stipulatilor din tratat, Adunarea se intrunea cel putin o data pe an, prilej cu care se punea in discutie si un raport general prezentat de Inalta Autoritate. La 23 iulie 1952 Paul-Henri Spaak este numit presedinte al Adunãrii.

europarlflagcammod

In 1957, in cele doua Tratate prin care se instituiau Comunitatea Economica Europeana si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice se prevedea crearea de aceleasi "Adunari", Conventia din 25 martie 1957 propunand infiintarea unei "Adunari unice".

Tratatele de la Roma, din 1957, au dus la aparitia celorlalte doua comunitãti europene, Comunitatea Economica Europeana si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice. O data cu semnarea Tratatelor CEE si CEEA a fost semnata si Conventia referitoare la unele institutii comune ale Comunitãtilor, prin care cele trei Adunãri erau unificate sub numele de Adunarea Parlamentarã Europeanã. La 19 martie 1958 are loc sesiunea de stabilire a Adunãrii Parlamentare Europene. Este tinutã in Strasbourg. Este ales ca Presedinte al Adunãrii Robert Schuman.

Prin rezolutia Adunarii parlamentare europene din 30 martie 1962, s-a stabilit denumirea de Parlament European, denumire pe care o poarta pana in prezent.
Primele alegeri directe in Parlamentul European s-au tinut in iunie 1979. Numarul de mandate este repartizat pe tari, in functie de marimea acestora.
Parlamentul European, a carui legitimitate deriva din sufragiul universal direct, este ales la fiecare cinci ani.
Parlamentul European este singura institutie comunitara care se intalneste si isi tine dezbaterile in public. Dezbaterile, opiniile si rezolutiile Parlamentului se publica in Monitorul Oficial al Uniunii Europene.

Componenta Parlamentului European

Inca de la incheierea tratatelor C.E.C.A si C.E.E a fost sustinut clar principiul conform caruia membrii Adunarii sa fie alesi prin "sufragiu universal direct, dupa o procedura uniforma in toate statele membre" si sa se reglementeze punerea sa in aplicare". S-a avut in vedere ca Adunarea sa fie formata din delegati desemnati de Parlamentele nationale, dupa procedura stabilita de fiecare stat membru. Principiul a fost preluat de Tratatele C.E.E. si EURATOM.
Cu toate ca fiecarui stat membru ii este permisa organizarea sufragiului in functie de propriile reguli, trebuind sa respecte numai un set de conditii minime comune:
- nimeni nu poate vota decat o singura data (principiul votului unic);
- alegerile se desfasoara in cursul aceleiasi perioade in toate statele membre incepand cu joi dimineata, pana duminica, in cursul aceleiasi saptamani; prima perioada este determinata de catre Consiliu, care statueaza, cu unanimitate de voturi, dupa consultarea Parlamentului European;
- varsta minima pentru vot este 18 ani;
- deschiderea urnelor se poate face numai dupa inchiderea scrutinului in toate statele membre.

Fiecare stat stabileste regulile cu privire la electorat (singura conditie stabilita de o maniera uniforma este cea referitoare la varsta), la eligibilitatea si la modurile de desfasurare a scrutinului.

Mai tarziu, o data cu intrarea in vigoare a Tratatului de la Maastricht, s-a instituit un drept de a alege si a fi ales pentru toate persoanele care poseda cetatenia Uniuni Europene.

Legitimat prin vot universal direct si ales pentru un mandat de 5 ani, Parlamentul European si-a sporit continuu influenta si puterea prin intermediul unei serii de tratate. Acestea, in mod special Tratatul de la Maastricht din 1992 si Tratatul de la Amsterdam din 1997, au condus la transformarea Parlamentului European dintr-un organism pur consultativ intr-un parlament cu puteri legislative similare celor exercitate de parlamentele nationale.

Organizarea Parlamentului European

Organizarea si functionarea Parlamentului European sunt reglementate in Tratatele institutive si in Regulamentul adoptat cu majoritate de voturi de catre insusi Parlamentul European. Regulamentul a facut obiectul unei reforme globale in octombrie 1993.

europarlmodstras1Din punctul de vedere al organizarii, Parlamentul European cuprinde:
a) un Birou;
b) Conferinta presedintilor;
c) Comisii;
d) Grupuri politice parlamentare.

Presedintele, cei 14 vicepresedinti si cei 5 chestori sunt alesi pentru un mandat de 2 ani si jumatate, adica pentru jumatate din durata mandatului unui Parlament. Asistat de 14 vicepreşedinţi, Preşedintele coordonează toate lucrările Parlamentului şi ale organelor sale constitutive (Biroul şi Conferinţa preşedinţilor), precum şi dezbaterile din şedinţele plenare. În fiecare an, se organizează douăsprezece perioade de sesiune la Strasbourg şi alte şase perioade de sesiune suplimentare la Bruxelles.

* Preşedintele se asigură de respectarea Regulamentului de procedură al Parlamentului şi garantează, prin arbitrajul său, buna desfăşurare a tuturor activităţilor acestei instituţii şi ale organelor sale constitutive.
* Preşedintele reprezintă Parlamentul în afacerile juridice şi în toate relaţiile externe.
* Acesta se pronunţă cu privire la toate problemele internaţionale majore şi face recomandări menite să consolideze Uniunea Europeană.
* În deschiderea fiecărei reuniuni a Consiliului European, Preşedintele Parlamentului prezintă punctul de vedere şi preocupările acestei instituţii referitoare la subiecte specifice şi la punctele înscrise pe ordinea de zi.
* În urma adoptării de către Parlament a bugetului Uniunii Europene în a doua lectură, Preşedintele îl semnează, acesta devenind astfel operaţional.
* Preşedintele PE semnează, alături de Preşedintele Consiliului, toate actele legislative adoptate prin procedura de codecizie.

Parlamentul European este alcătuit din 736 de deputaţi aleşi în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene extinse. Din 1979, deputaţii sunt aleşi prin vot universal direct pentru o perioadă de cinci ani.

Fiecare stat membru hotărăşte cu privire la modul de desfăşurare a alegerilor, aplicând, însă, aceleaşi reguli democratice: egalitatea între sexe şi votul secret. În toate statele membre, cetăţenii au drept de vot la 18 ani, excepţie făcând Austria, unde aceştia au drept de vot la 16 ani.
Alegerile europene respectă deja o serie de reguli comune: votul universal direct, reprezentarea proporţională şi un mandat de cinci ani care se poate reînnoi.

Ca regulă generală, locurile în Parlament sunt distribuite în mod proporţional cu populaţia fiecărui stat membru. Fiecare stat membru dispune de un număr fix de locuri, maximum 99 şi minimum 5.

Paritatea bărbaţi-femei: reprezentarea femeilor în Parlamentul European este în continuă creştere. În prezent, mai mult de o treime din deputaţi sunt femei.

Deputaţii îşi împart timpul de lucru între Bruxelles, Strasbourg şi circumscripţiile lor electorale. La Bruxelles, participă la reuniunile comisiilor parlamentare şi ale grupurilor politice, precum şi la perioadele de sesiune suplimentare. La Strasbourg, participă la douăsprezece perioade de sesiune. În paralel cu aceste activităţi, deputaţii trebuie să aloce timp şi circumscripţiilor lor electorale.

Deputaţii în Parlamentul European nu se grupează în funcţie de naţionalitate, ci în funcţie de afinităţile lor politice.

Aceştia îşi exercită mandatul în mod independent.

Deputaţii în Parlamentul European, ale căror atribuţii sunt din ce în ce mai importante, influenţează toate domeniile vieţii cotidiene a cetăţenilor Uniunii: mediul, protecţia consumatorilor, transporturile, precum şi educaţia, cultura, sănătatea etc.

Noul statut al deputaţilor a intrat în vigoare la 14 iulie 2009. Acesta asigură o mai mare transparenţă în ceea ce priveşte regulile şi condiţiile de muncă ale deputaţilor, introducând totodată acelaşi salariu pentru toţi deputaţii, plătit din bugetul UE.


Deputaţii se constituie în grupuri politice; aceştia nu se grupează în funcţie de naţionalitate, ci în funcţie de afinităţile lor politice. În prezent, există 7 grupuri politice în cadrul Parlamentului European.

* Fiecare grup politic îşi asigură organizarea internă, prin desemnarea unui preşedinte (sau a doi preşedinţi, în cazul anumitor grupuri), a unui birou şi a unui secretariat.
* Distribuţia locurilor deputaţilor în hemiciclu se face în funcţie de apartenenţa politică, de la stânga la dreapta, cu acordul preşedinţilor de grup.
* Numărul minim de deputaţi necesar pentru a constitui un grup politic este de 25. Cel puţin o pătrime din state membre trebuie să fie reprezentate în cadrul grupului. Un deputat poate aparţine unui singur grup politic.
* Unii deputaţi nu fac parte din niciun grup politic, ei fiind, în acest caz, deputaţi neafiliaţi.
* Înaintea fiecărui vot din cadrul şedinţelor plenare, grupurile politice examinează rapoartele elaborate de comisiile parlamentare şi depun amendamente.
* Grupul politic adoptă o poziţie în urma consultărilor din cadrul său. Niciunui membru nu i se poate impune o anumităeuroparl1mod variantă de vot.

În vederea pregătirii şedinţelor plenare ale Parlamentului, deputaţii se constituie în comisii permanente specializate pe anumite domenii.

* Există 20 de comisii parlamentare.

O comisie este alcătuită din 24 până la 76 de deputaţi şi are un preşedinte, un birou şi un secretariat. Componenţa politică a comisiilor o reflectă pe cea a şedinţei plenare.

* Comisiile parlamentare se reunesc o dată sau de două ori pe lună la Bruxelles. Dezbaterile acestora sunt publice.
* În cadrul comisiilor parlamentare, deputaţii elaborează, modifică şi adoptă propuneri legislative şi rapoarte din proprie iniţiativă. Deputaţii examinează propunerile Comisiei şi ale Consiliului şi, dacă este cazul, întocmesc rapoarte care sunt prezentate în cadrul şedinţelor plenare.
* De asemenea, Parlamentul poate constitui subcomisii şi comisii speciale temporare pentru gestionarea unor probleme specifice, precum şi comisii oficiale de anchetă în cadrul competenţelor sale de control, pentru a investiga alegaţiile şi modul de administrare a legislaţiei UE.
* Preşedinţii de comisie coordonează lucrările acestora în cadrul Conferinţei preşedinţilor de comisie.

Delegaţiile Parlamentului European colaborează cu parlamentele ţărilor care nu fac parte din Uniunea Europeană. Delegaţiile joacă un rol important în sprijinirea extinderii influenţei Europei la nivel mondial.

Există 35 de delegaţii, fiecare fiind alcătuită din aproximativ 15 deputaţi europeni.

Se pot distinge două categorii de delegaţii:

* Delegaţii interparlamentare, a căror misiune constă în menţinerea relaţiilor cu parlamentele ţărilor din afara Uniunii Europene care nu şi-au depus candidatura pentru aderare


* Comisii parlamentare mixte, care menţin contactul cu parlamentele ţărilor candidate la aderare şi cu statele care au semnat acorduri de asociere cu Comunitatea.

Parlamentul are, de asemenea, cinci Adunări parlamentare, care reunesc deputaţii Din Parlamentul European şi parlamentari din Africa, Caraibe şi Pacific (Delegaţia Parlamentului European la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE), din zona mediteraneană (Delegaţia Parlamentului European la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană), America Latină (Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană) şi ţările din NATO.

Preşedinţii de delegaţie coordonează lucrările delegaţiilor în cadrul Conferinţei preşedinţilor de delegaţie.

Conferinţa preşedinţilor este alcătuită din preşedinţii grupurilor politice şi Preşedintele Parlamentului European.

* Aceasta organizează lucrările Parlamentului şi hotărăşte cu privire la toate chestiunile referitoare la programarea legislativă:
o calendarul şi ordinea de zi a şedinţelor plenare
o componenţa comisiilor, a delegaţiilor şi repartizarea competenţelor între acestea
o programarea legislativă.
* De asemenea, Conferinţa joacă un rol important în relaţiile Parlamentului European cu celelalte instituţii comunitare, cu ţările terţe şi cu organizaţiile extracomunitare.

Biroul este alcătuit din Preşedintele Parlamentului European, cei 14 vicepreşedinţi şi cei 5 chestori, cu statut de observatori, aleşi de Adunare pe o perioadă de doi ani şi jumătate, care se poate reînnoi.

Biroul coordonează funcţionarea internă a Parlamentului:

* estimarea bugetului Parlamentului European
* organizarea administrativă şi financiară
* Secretariatul şi serviciile subordonate acestuia.

Chestorii sunt responsabili, în funcţie de orientările stabilite de către Birou, de chestiunile administrative şi financiare care îi privesc direct pe deputaţi.

* În cadrul Biroului, cei 5 chestori au un rol consultativ.
* Aceştia se asigură că deputaţii dispun de infrastructura necesară exercitării mandatului lor.


romaniaeuflagmodParlamentul European este asistat de un Secretariat General.
Aproximativ 4600 de funcţionari, selectaţi prin concurs din toate ţările Uniunii şi aflaţi sub autoritatea unui Secretar General, lucrează pentru Parlamentul European.

* Grupurile politice dispun de propriii lor colaboratori, iar deputaţii de asistenţi parlamentari.
* Parlamentul European se distinge de alte organizaţii internaţionale prin obligaţia de a asigura un multilingvism integral.
* Parlamentul lucrează în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene - 23 de limbi după aderarea României şi a Bulgariei şi după ce irlandeza a fost recunoscută ca limbă oficială a Uniunii Europene din 2007. Toate documentele din cadrul şedinţelor plenare trebuie traduse în 22 dintre aceste limbi, o excepţie parţială aplicându-se în cazul limbii irlandeze, numai anumite documente fiind traduse în această limbă.
* Parlamentul European pune la dispoziţie, de asemenea, un serviciu de interpretare, astfel încât fiecare deputat să se poată exprima în limba sa maternă.
Parlamentul European este, aşadar, cel mai mare angajator din lume de interpreţi şi traducători, aceştia reprezentând o treime din personalul instituţiei.
* Secretariatul General se află la Luxemburg şi la Bruxelles.

Parlamentul şi Comisia Europeană

Comisia Europeană, gardianul tratatelor şi organul executiv al Comunităţii, lucrează în strânsă colaborare cu Parlamentul European.

* Comisia prezintă, explică şi susţine propuneri legislative în faţa comisiilor parlamentare şi este obligată să ţină seama de modificările solicitate de Parlament.
* Comisia participă la toate şedinţele plenare ale Parlamentului European şi trebuie să îşi justifice politicile atunci când un deputat solicită acest lucru.
* Comisia este obligată să răspundă întrebărilor scrise şi orale ale deputaţilor.

Parlamentul şi Consiliul Uniunii Europene

Consiliul Uniunii Europene, celălalt organ legislativ al Uniunii, alcătuit din miniştrii statelor membre, participă la lucrările Parlamentului European. Preşedinţia Consiliului este deţinută prin rotaţie de fiecare stat membru, pentru o perioadă de şase luni.

* Consiliul Uniunii Europene, reprezentat de Preşedintele său, poate interveni în oricare dintre dezbaterile din cadrul şedinţelor plenare.
* La începutul fiecărui mandat, Preşedintele Consiliului Uniunii Europene îşi prezintă programul în faţa Parlamentului European reunit în şedinţă plenară şi iniţiază o dezbatere cu deputaţii. La sfârşitul celor 6 luni de mandat, Preşedintele prezintă în faţa Parlamentului European bilanţul său politic.
* Consiliul European reuneşte, de cel mult patru ori pe an, şefii de stat şi de guvern ai statelor membre şi Preşedintele Comisiei. Consiliul stabileşte orientările politice generale ale Uniunii Europene. La sfârşitul fiecărei reuniuni la nivel înalt, Preşedintele Consiliului European prezintă Parlamentului un raport cu privire la rezultatele activităţii acestuia.

Sursa : www.europarl.europa.eu

Ultima actualizare în Joi, 10 Mai 2012 15:07  

pe

 

usl

 

sd

 

libe

 

itre

 

eu2012

 

cyprus logo

 

irlanda-2013-logo

 
dulcolax costo 
http://www.zuccherorastelli.it...za-ricetta 
cialis generico da 20 mg http://www2.up.ac.za/zoology.j...mit-rezept prix médicament xenical le synthroid effets secondaires médicament colchicine opocalcium lioresal sans ordonnance espagne http://www.addoc.asso.u-psud.f...ssion=3859
http://www.houghten.com/featur...-en-suisse http://www.houghten.com/featur...zzo-viagra acheter du viagra en espagne cialis 5 mg generico online kamagra sicher kaufen